Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility یادگیری اولیه سرگرم کننده است (Farsi) | Berry Street Skip to main content

یادگیری اولیه سرگرم کننده است (Farsi)

Young boy playing with toy

برنامه یادگیری اولیه سرگرم کننده هست (ELF) در بری استریت از والدین آسیب پذیر برای ایجاد روابط پرورشی با فرزندان خود پشتیبانی می کند. این برنامه از مدلی از گروه های بازی با پشتیبانی فشرده درمانی استفاده می کند.

ELF والدین را تشویق می کند که هر روز از طریق خواندن، صحبت کردن، آواز خواندن و بازی کردن با فرزندانشان ارتباط برقرار کنند.

برنامه ELF از تنوع استقبال می کند و درک می کند که هر پدر و مادری بهترین تلاش خود را می کند.

گروه های بازی و یادگیری ELF چطور کار می کنند

ما برای خانواده های آسیب پذیر و محروم دارای کودکان 0 تا 5 ساله، گروه های بازی و یادگیری ELF هفتگی برگزار می کنیم.

گروه های بازی یک محیط امن و آشنا را برای والدین و کودکان فراهم می کنند تا بتوانند با هم بازی کنند و یاد بگیرند. این گروه ها در حومه های شمالی ملبورن برگزار می شوند و تمرکز خود را بر روی موارد زیر قرار می دهند

مشارکت والدینی -

ایجاد روابط پرورشی -

بهبود بخشیدن به آمادگی مدرسه کودکان. -

بودجه ELF توسط وزارت خدمات اجتماعی دولت استرالیا تأمین می شود.

واجد شرایط بودن

گروههای بازی و یادگیری ELF برای والدین یا مراقبینی موجود است که:

یک فرزند یا فرزندانی بین 0 تا 5 ساله دارند -

در لیلور، توماستاون یا ایپینگ (شهر ویتلسی) در حومه های شمالی ملبورن (منطقه شمالی) زندگی می کنند . -

خانواده هایی که اضطراری ترین نیازها را دارند در اولویت قرار دارند.

نتایج برنامه

هدف برنامه ELF فراهم آوردن مداخله موثر زود هنگام و ایجاد نتایج مثبت برای کودکان و خانواده های آسیب پذیر است. آن همچنین می تواند خانواده ها را برای دسترسی به خدمات سالهای اولیه مانند مراقبت از کودک و کودکستان پشتیبانی کند.

مزایا عبارتند از:

والدین اعتماد به نفس خود را تقویت می کنند و از حمایت فرزندداری برخوردار می شوند -

کودکان در مورد رشد مهارت های اجتماعی، عاطفی و شناختی حمایت می شوند -

تغییرات مثبت در خانه بخاطر مهارت های جدید و اعتماد به نفس افزایش یافته. -

ارزیابی برنامه توسط مرکز بهداشت کودک جامعه محلی را بخوانید

با ما تماس بگیرید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ELF و گروه های بازی مان، لطفا با ما با شماره0394504700 یا eaglemont@berrystreet.org.au تماس بگیرید.

والدین می توانند برای ابراز علاقه خود با ما تماس بگیرند، یا یک پرستار بهداشت مادر و کودک یا متخصص دیگری می تواند از طرف آنها با ما صحبت کند.

Young boy playing with toys