Skip to main content

خدمات پشتیبانی برای خشونت خانوادگی برای Central Highlands (ویکتوریای غربی) (Farsi)


کمک لازم دارید؟

اگر شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر هستید با 000 تماس بگیرید.


در Central Highlands در ویکتوریای غربی شمالی ملبورن، ما به افرادی که درمناطق زیر زندگی می کنند، خدمات خشونت خانوادگی رایگان و پشتیبانی بحران بعد از ساعات اداری ارائه می دهیم:

بالارات -

آرارات -

پیرنیز -

گلدن پلینز -

مورابول -

هپبرن -

جزئیات تماس و ساعات کار برای حمایت خشونت خانوادگی

اگر شما در هر یک از این مناطق زندگی می کنید، لطفا با ما تماس بگیرید:

Orange Door در Central Highlands

21 Armstrong Street North, Ballarat VIC 3350

ساعت کار: دوشنبه تا جمعه، ساعت 9 صبح تا 5 عصر

تلفن 1800219819

ایمیل cha@orangedoor.vic.gov.au

Back of woman holding a child

ما چگونه کار می کنیم

هنگامی که افراد با ما تماس می گیرند یا به ما ارجاع می شوند، ما با آنها صحبت می کنیم تا مشخص کنیم چه کمکی و پشتیبانی لازم دارند. این کار را می توان از طریق تلفن و / یا رو در رو انجام داد.

مرحله بعدی ممکن است به شرح زیر باشد:

ارزیابی خطر موجود برای آنها -

اجرای یک طرح ایمنی -

ارجاع آنها به پناهگاه و مسکن اضطراری اگر آنها و فرزندانشان در معرض خطر فوری قرار دارند -

ارجاع کودکانی که خشونت خانوادگی را تجربه کرده اند به خدمات درمانی -

ارائه مشاوره ثانویه برای متخصصان. -

منشور خدمات

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی ارائه خدمات خشونت خانوادگی توسط ما و برای خواندن اساسنامه خدمات ما، به منشور خدمات ما بروید.

پشتیبانی بحران بعد از ساعات اداری

ما همچنین به افرادی که در Central Highlands زندگی می کنند پشتیبانی بعد از ساعات اداری ارائه می کنیم.

برای حمایت بحران، لطفا با 0353313558 از دوشنبه تا پنجشنبه، 5 عصر تا 9 صبح و جمعه از 5 عصر تا دوشنبه 9 صبح تماس بگیرید. خط حمایت بحران در تعطیلات رسمی نیز باز است.

خدمات دیگر

ما همچنین خدماتی را پیشنهاد می کنیم که از افراد پشتیبانی می کند که کمک بگیرند، سیستم قانونی را پیمایش کنند و مکانی امن برای زندگی پیدا کنند. این خدمات از دفتر Mount Helen ارائه می شود.

مدیران پرونده (کیس منیجر) های ما نیازهای بازماندگان قربانی را ارزیابی می کنند و طرحی را تنظیم می کنند که هدف آن همکاری با آن افراد برای تأمین نیازهایشان می باشد.

ما اطلاعات مربوط به خدمات مسکن و ارجاع به آنها از جمله محل سکونت اضطراری را ارائه می دهیم.

یک محیط امن و پرورش دهنده برای مادران و کودکانی که خشونت خانوادگی را در بالارات، ویکتوریای غربی تجربه کرده اند. درباره دهکده مادر و نوزاد.

ما خدمات مختلفی را برای کمک به افرادی که از رفتارهای سوءاستفاده کننده در روابط خود استفاده کرده اند، ارائه می دهیم. درباره خدمات برای افرادی که از زور یا کنترل اجباری استفاده کرده اند اطلاعات بیشتری کسب کنید

جزئیات تماس و ساعات کار برای سایر خدمات دفتر

دفتر Berry Street Mount Helen office

23 Wetlands Drive, Mount Helen VIC 3350

ساعت کار: دوشنبه تا جمعه، ساعت 9 صبح تا 5 عصر

تلفن 0353313558

ایمیل grampiansfamilyviolence@berrystreet.org.au