Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility บริการความรุนแรงในครอบครัวสำหรับที่ราบสูงตอนกลาง… | Berry Street Skip to main content

บริการความรุนแรงในครอบครัวสำหรับที่ราบสูงตอนกลาง (วิกตอเรียตะวันตก)


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

โทร 000 หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย


ในเขตที่ราบสูงตอนกลางในรัฐวิกตอเรียตะวันตก เราให้บริการความรุนแรงในครอบครัวฟรีและการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตหลังเวลาทำการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน

 • Ballarat
 • Ararat
 • The Pyrenees
 • Golden Plains
 • Moorabool
 • Hepburn.

รายละเอียดการติดต่อและเวลาเปิดทำการสำหรับการสนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้โปรดติดต่อ:

The Orange Door ในเขตที่ราบสูงตอนกลาง
21 Armstrong Street North, Ballarat VIC 3350
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.00 - 17.00 น
โทร 1800 219 819
อีเมล cha@orangedoor.vic.gov.au

Back of woman holding a child

เราทำงานอย่างไร

เมื่อมีคนติดต่อเราหรือได้รับการส่งต่อมาถึงเรา เราจะพูดคุยกับเขาเพื่อพิจารณาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนอะไรบ้าง ซึ่งสามารถทำได้ทางโทรศัพท์และ/หรือตัวต่อตัว

ขั้นตอนต่อไปอาจได้แก่:

 • ประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแผนความปลอดภัย
 • ส่งเขาต่อไปยังที่บ้านพักฉุกเฉินหากเขาและลูก ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงในทันที
 • ส่งเด็กที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวไปยังบริการบำบัดต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษารองสำหรับผู้ให้บริการวิชาชีพต่าง ๆ

กฎบัตรบริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการให้บริการความรุนแรงในครอบครัวและอ่านกฎบัตรบริการของเรา โปรดไปที่ กฎบัตรบริการของเรา.

การสนับสนุนในช่วงวิกฤตหลังเวลาทำการ

นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนนอกเวลาทำการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงตอนกลาง

สำหรับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตโปรดติดต่อ 03 5331 3558 วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 17.00 - 9.00 น. และวันศุกร์ตั้งแต่ 17.00 น. ถึงวันจันทร์ 9.00 น. สายสนับสนุนช่วยเหลือยามวิกฤตยังเปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกด้วย

บริการอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังให้บริการที่ช่วยให้ผู้คนได้รับความช่วยเหลือ นำทางผ่านกระบวนการทางกฎหมายและค้นหาที่อยู่ที่ปลอดภัย บริการเหล่านี้จัดหาโดยสำนักงาน Mount Helen ของ Berry Street

ผู้จัดการกรณีของเราประเมินความต้องการของผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตและวางแผนที่จะทำงานร่วมกับเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขา

เราให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการส่งต่อถึงบริการที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงที่พักฉุกเฉิน

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้การอุปถัมภ์สำหรับแม่และเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน Ballarat รัฐวิกตอเรียตะวันตก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MI Village

เราให้บริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ของตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้ที่ใช้กำลังและ/หรือการควบคุมแบบบีบบังคับ

รายละเอียดการติดต่อและเวลาเปิดทำการของบริการอื่น ๆ

สำนักงานที่ Mount Helen ของ Berry Street
23 Wetlands Drive, Mount Helen VIC 3350
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.00 - 17.00 น
โทร 03 5331 3558
อีเมล grampiansfamilyviolence@berrystreet.org.au