Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility บริการความรุนแรงในครอบครัวสำหรับเขตชานเมืองทางตอนเหนือ… | Berry Street Skip to main content

บริการความรุนแรงในครอบครัวสำหรับเขตชานเมืองทางตอนเหนือของเมลเบิร์น (Thai)


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

โทร 000 หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย

ในเขตนครเมลเบิร์นทางตอนเหนือ ทีมบริการผู้เชี่ยวชาญความรุนแรงในครอบครัวทางภาคเหนือ (Northern Specialist Family Violence Service (NSFVS)) ของ Berry Street ให้บริการความรุนแรงในครอบครัวฟรีแก่แก่ผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิต รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเด็กที่อาศัยอยู่ใน:

 • เขตเมือง Hume
 • เขตเมือง Merri-bek (formerly Moreland)
 • เขตเมือง Nillumbik
 • เขตเมือง Banyule
 • เขตเมือง Whittlesea
 • เขตเมือง Darebin
 • เขตเมือง Yarra
Woman sitting drinking out of a mug

เราทำงานอย่างไร

เมื่อมีคนติดต่อเราหรือได้รับการส่งต่อมาถึงเรา เราจะพูดคุยกับเขาเพื่อพิจารณาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนอะไรบ้าง ซึ่งสามารถทำได้ทางโทรศัพท์และ/หรือตัวต่อตัว

ขั้นตอนต่อไปอาจได้แก่:

 • ประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแผนความปลอดภัย
 • ส่งเขาต่อไปยังที่ศูนย์ลี้ภัยและบ้านพักฉุกเฉินหากเขาและลูก ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงในทันที
 • ส่งผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตและเด็กที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวไปยังบริการบำบัดต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษารองสำหรับผู้ให้บริการวิชาชีพต่าง ๆ

กฎบัตรบริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการให้บริการความรุนแรงในครอบครัวและอ่านกฎบัตรบริการของเรา โปรดไปที่ กฎบัตรบริการของเรา.

บริการอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังให้บริการที่ช่วยให้ผู้คนได้รับความช่วยเหลือ นำทางผ่านกระบวนการทางกฎหมายและค้นหาที่อยู่ที่ปลอดภัย

ผู้จัดการกรณีของเราประเมินความต้องการของผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตและวางแผนที่จะทำงานร่วมกับเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขา นอกจากนี้เรายังมีทีมงานเล็ก ๆ ที่อุทิศตนเพื่อทำงานร่วมกับผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตที่อายุต่ำกว่า 25 ปี

เรามีทีมบำบัดที่สามารถช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตบางรายได้โดยการใช้ประสบการณ์ของเขาและพัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษาความปลอดภัยและฟื้นฟูจากความบอบช้ำ เรายังสามารถส่งเรื่องต่อไปที่บริการให้คำปรึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วย

NSFVS ส่งเรื่องต่อไปที่โครงการ Berry Street อื่น ๆ และโปรแกรมภายนอกสำหรับการสนับสนุนการบำบัดรักษาสำหรับครอบครัวรวมถึงเด็ก ๆ

พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวให้การสนับสนุนผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวที่ศาลแขวง Broadmeadows (Broadmeadows Magistrates Court) และ ศูนย์ยุติธรรมในละแวกบ้าน (Neighborhood Justice Center)

เราสนับสนุนช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายที่รอดชีวิตในการหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง ซึ่งโดยปกติจะทำโดยการส่งต่อไปยังบริการที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้เรายังเสนอการตรวจสอบความปลอดภัยเต็มรูปแบบในบ้านของคุณตามความเหมาะสมเพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยที่สุด