Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility خدمات پشتیبانی برای خشونت خانوادگی (Farsi) | Berry Street Skip to main content

خدمات پشتیبانی برای خشونت خانوادگی (Farsi)


کمک لازم دارید؟

اگر شما یا شخصی که می شناسید در معرض خطر هستید با 000 تماس بگیرید.

ما برای بازماندگان قربانی، از جمله افراد و کودکان همجنس گرای LGBTIQ+ ، که هر نوع خشونت خانوادگی را تجربه کرده اند، خدمات تخصصی خشونت خانوادگی را ارائه می دهیم.

آیا می خواهید در مورد خشونت خانوادگی و اینکه از کجا کمک بگیرید، بیشتر بدانید؟ خشونت خانوادگی - چیست؟ را بخوانید.


رویکرد ما

ما به بازماندگان قربانی کمک می کنیم تا در هر جایی که امکان دارد یک زندگی سالم و بدون خشونت را با خیال راحت در جامعه خود داشته باشند و در عین حال ما به نیازهای عاطفی و عملی آنها و مسائل ناشی از خشونت نیز می پردازیم.

ما می دانیم که بسیار مهم است که حرف های افراد شنیده شود، به آنها باور داشته باشند و با آنها با احترام رفتار شود. ما به کاربران خدمات خود کمک می کنیم تا وضعیت، منابع و نقاط قوت خود را بررسی کنند و از آنها برای تصمیم گیری خود در مورد شرایط شان پشتیبانی می کنیم.

منشور خدمات

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی ارائه خدمات خشونت خانوادگی و برای خواندن اساسنامه خدمات ما، به منشور خدمات ما بروید.


تیک رنگین کمان (Rainbow Tick)

در بری استریت، ما تلاش می کنیم که همه افراد همجنس گرای LGBTIQ+ بطور واقعی شامل باشند و در حال گرفتن تأیید اعتبار تیک رنگین کمان (Rainbow Tick)برای خدمات خشونت خانوادگی هستیم.

در مورد Rainbow Tick در بری استریت اطلاعات بیشتری کسب کنید

Girl and boy linking hands

مدل ایمن و با هم

مدل ایمن و با هم ™ یک رویکرد قابل احترام در سطح بین المللی برای کار کردن با خانواده هایی است که تحت تأثیر رفتار یک فرد مرتکب خشونت خانوادگی قرار گرفته اند. بری استریت از سال 2017 مدل ایمن و با هم را در سرتاسر سازمان اجرا کرده است. در مورد مدل ایمن و با هم بری استریت بیشتر بیاموزید


Mum and children smiling together in nature

چگونه ما می توانیم کمک کنیم

چگونه ما می توانیم کمک کنیم

افرادی که به دنبال کمک، پشتیبانی، خدمات محلی یا اطلاعات هستند -

اقوام یا دوستانی که نگران یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود هستند -

کارمندان از سایر سازمان ها که به اطلاعات یا مشاوره ثانویه نیاز دارند. -


خدمات ما عبارتند از:

ارزیابی خطر و برنامه ریزی ایمنی -

ارجاع به پناهگاه ها و محل های اسکان اضطراری در صورت لزوم -

مرتبط کردن افراد با خدمات محلی، از جمله خدمات حقوقی و مراکز بهداشت جامعه محلی -

مدیریت پرونده، برای کار کوتاه مدت یا میان مدت -

پشتیبانی در دادگاه -

مشاوره و سایر حمایتهای درمانی برای بهبودی پس از خشونت -

کمک به افرادی که در روابط خود از زور استفاده کرده اند. -

تماس های اضطرار

در یک حالت اضطراری با 000 تماس بگیرید و زبان خود را به آنها بگویید. آنها در اسرع وقت یک مترجم شفاهی تلفنی می گیرند.

خدمات ناتوانی

اگر شما ناشنوا هستید یا اختلال شنوایی یا گفتاری دارید، می توانید از طریق خدمات رله ملی برای برقراری تماس با بری استریت به شماره 0394504700 استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، به National Relay Service مراجعه کنید.

لطفاً هنگام دادن شماره تان از کد منطقه خود (03) استفاده کنید تا خدمات به شما برسد. کاربران TTY می توانند با شماره تلفن 133677 با Relay Service تماس بگیرند و سپس 0394504700 را درخواست کنند.

اگر می توانید گوش دهید اما درک صحبت افرادی که نمی شناسید برای شما دشوار است، لطفاً از خدمات صحبت کن و گوش بده رله به شماره 1800555727 استفاده کنید.